Hillinge Trädgård

Grönsaksodling och Andelsbiodling i Hillinge, Småland.


Andelsbiodling är perfekt för dig som vill få tag på nyslungad svensk honung, eller för att ge bort honung i present. Det är också ett sätt att stötta lokala biodlare, ekosystemtjänster i form av pollinering och för att lära dig mer om biodling.

I denna form av biodling betalar du för andelar i en kupa och får en motsvarande del av säsongens skörd då ägarna delar på vinster och risker i form av skörd av honung. Andelsbiodling passar bra för dig som inte vill eller kan ha egna bin, men som önskar att veta vart honungen kommer ifrån. Andelsbiodling passar också för dig som vill garantera dig nyslungad honung, eller för att ge bort svensk honung i present. Det är också ett sätt att stötta lokala småskaliga biodlare, ekosystemtjänster i form av pollinering och för att lära sig mer om biodling.

Hillinge Trädgårds bigård ligger i Hillinge och bina hämtar nektar och pollen i närliggande skogsområden och trädgårdar ca 3 km runt kuporna. Varje kupa består av 10 andelar. Vinst och förlust beräknas på skörden i det totala antalet andelar och kupor i bigården. Utskick med information om livet i bigården skickas ut per mail ett par gånger per säsong.

En andel ger 1/10 av genomsnittsmängden honungsskörd för ett bisamhälle i hela bigården under ett år. Om fem samhällen ger 200 kg blir detta ett genomsnitt på 40 kg per kupa. Alltså 4 kg per andel. Blir skörden hälften så stor så får du 2 kg. Blir skörden större än 4 kg så får du mycket honung det året till ett billigt pris. Riskerna minimeras eftersom vi baserar skörden på hela bigården och inte på ett specifikt samhälle. Honungen smakar alltid olika och är beroende på vilka blommor som bina har besökt. Vädret styr hur mycket honung bina kan producera, regn och vind gör att bina producerar mindre. 

Vår honung är hundra procent ren och äkta honung, helt utan tillsatser. Du väljer själv om du vill ha honungen nyslungad eller fast. Nyslungad honung är rinnande, orörd och obehandlad och håller sig flytande i ett par veckor fram tills den själv kristalliserar sig. Beroende på blomsort kan tiden tills honungen kristalliserar sig skilja sig åt mellan burkarna. Svensk nyslungad honung finns endast att få tag på under sommaren. Fast och bredbar honung håller konsistensen länge och liknar på den som man kan köpa i affären. Eftersom denna sort behöver röras eller ympas så levereras den senare på säsongen än den rinnande nyslungade honungen. Vi slungar 2-3 gånger per säsong efter midsommar.

Villkor och priser

Att köpa andelar innebär att andelsägarna delar på vinster och förluster i skörden av honung. Hälften av andelarna i bigården är till försäljning och man kan köpa flera andelar. Betalning sker på förhand av säsongen (senast 12 juni 2022) och avser honungsskörd under ett kalenderår. Genom att betala i förskott så bidrar du till att ge biodlaren ekonomisk trygghet för att bygga upp bigården. Honungen hämtas på gården i Hillinge. Betald andel kan inte avbokas. Honung som inte hämtas innan 1 oktober 2022 tillfaller Hillinge Trädgård.

1/10 andel av en kupa kostar 550 kr inklusive moms. Eftersom vi delar på all vinst och förlust av skörden av honung i bigården så kan du som andelsägare få mycket mer honung vid en god skörd. Om något skulle gå väldigt fel, sjukdom hos hela bigården, naturkatastrof eller liknande som gör att bina inte kan producera någon honung alls så får ingen av oss andelsägare någon honung. Riskerna minimeras eftersom vi baserar skörden på hela bigården och inte på ett specifikt samhälle. Vill du veta mer eller vill du boka andelar så ta kontakt på mail: info(at)hillinge.se


Kontakt

info(at)hillinge.se
Instagram


Hillinge Trädgård AB
Hillinge 25
56 191 Huskvarna‬